Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Du er her : 
Tjenester
Politikk - Innsyn
Områdeplan for Osean

Kommuneplanen

Kommuneplanen skal være det viktigste styringsdokument for politisk og administrativ ledelse, den skal legge føringer for hvordan vi vil møte fremtiden, tidsperspektivet er satt til 14 år. Livskraftige lokalsamfunn, Vågan som kystnæringskommune, interkommunalt samarbeid og satsing på barn og unge er viktige stikkord fra planarbeidet.

"Ved å satse på ungdommen tar Vågan spranget inn i fremtiden som Norges beste kystnæringskommune"

Visjonen og målene skal være styrende for utviklingen av Vågan og lokalsamfunnene i kommunen, og representerer en ambisjon som både politikere og medarbeidere i kommunen har forpliktet seg til å realisere. Kommuneplanens fireårige handlingsplan (tiltaksdelen) skal integreres i økonomiplanen.

 

DokumentPublisertStørrelse
Strategisk utviklingsplan 2003-2015396kb.
DokumentPublisertStørrelse
Kommuneplanens arealdel vedtatt plankart 110608.pdf2008-07-1614926kb.
Kommuneplanens arealdel- bestemmelser vedtatt 110608.pdf2008-07-161777kb.
Kystsoneplan_kartdel_vedtatt_241199.pdf2011-02-21183kb.
Kystsoneplanens_tekstdel_av_241199.pdf2011-02-21303kb.

Vågan kommune, 8305 Svolvær - Org.nr.: 938 644 500 - Telefon 75 42 00 00 - E-post postmottak@vagan.kommune.no
- Webredaktør Svein Erik Skjønnås - Ansvarlig redaktør Rådmann - Løsning levert av: Web Services Technology AS