Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til teksten
Tilbake til hovedsiden
Søk i kommunens sider
 
Du er her : 
VIO
Kontakt oss:

 Besøksadr.  : Sentrumsbygget
     Svolvær 2. etg.
 Åpningstider  : 09:00-15:00
     (tor. 09:00-11:30) 
 e-post  :
 Tlf. skole  : 75 42 02 49
 Tlf. Admin  : 75 42 02 61
 Tlf. Helse  : 75 42 02 63

Skoleruta

Vågan kommune, 8305 Svolvær - Org.nr.: 938 644 500 - Telefon 75 42 00 00 - E-post postmottak@vagan.kommune.no
- Webredaktør Svein Erik Skjønnås - Ansvarlig redaktør Rådmann - Løsning levert av: Web Services Technology AS