Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Du er her :  > Tjenester > Tjenester etter tema > Bolig, bygg, eiendom og areal > Eiendomskatt > Klagebehandling
Eiendomskatt
Politikk - Innsyn
Områdeplan for Osean

Klagebehandling

 - Publisert : 04.02.2007     Sist oppdatert 01.11.2011

Klagebehandlingen åpnes samtidig med at eiendomsskatten utskrives.

Snarveier:

Opplegg for behandling av klager på takst og feil

Offentlig ettersyn og behandling av klager på takst er viktige elementer i arbeidet med å sikre likebehandling av eiendomsbesitterne.

Feil og feiloppretting

Dersom den sakkyndige nemnda har gjort åpenbare feil, kan dette rettes opp av nemnda selv. Saken bringes ikke fram for den sakkyndige ankenemnda. Ved feilretting av takst skal eiendomsbesitter få nye fire ukers klagefrist på ny takst.

Klage

Ved evt. klage (begjæring om overtakst), behandles eiendommen på nytt i sakkyndig nemnd. Taes klagen til følge videresendes ikke klagen til sakkyndig ankenemnd. I motsatt fall, går klagen videre til sakkyndig ankenemnd og eiendommen behandles og besiktiges på nytt. Ankenemnda setter gammel takst til side og vedtar ny verdi på eiendommen. Denne kan ikke påklages, men må da prøves gjennom rettssystemet. Klagen må gjøres skriftlig og det må gå klart frem hvilket grunnlag det klages på. Klager som omhandler selve utskrivingen, er det ikke klagerett på og vil bli avvist.


Med bakgrunn i endringen av eiendomsskatteloven 16. juni 2006 nr.25 har Kommunestyret i møte den 13.12.2006 saksnr. KS-099/06, vedtatt at det skal utskrives eiendomsskatt i hele kommunen med virkning fra 1.1.2008. Dette er en politisk beslutning og kan ikke påklages. Det kan derimot begjæres overtakst (klage) når det gjelder takstgrunnlaget. Dvs. areal på tomt og eventuelt på bygninger. Beregningsfeil kan følgelig også påklages. Klagefristen er fire uker etter utleggelse av eiendomsskattelistene. Dvs. klageperioden for 2008 er fra 29.2.2008 til 31.3.2008.

Kontaktinformasjon

Telefon:
Dersom du har spørsmål til takst eller eiendomsskatt, kan du ringe telefon 75 42 00 00 mandag - torsdag 08:00-16:30 og fredag 08:00-15:00. 

Adresse for skriftlige henvendelser og klager:
Vågan kommune
8305 Svolvær
E-post: eiendomsskatt@vagan.kommune.no 

Utskriftsvennlig versjon
Vis som PDF
Nettprat - eDialog

Hjelp til chat / nettprat?
Kontaktinformasjon
 Åpningstider  : [Klikk her]
 Besøksadr.  : Storgt. 29, Svolvær
 Postadr.  : 8305 Svolvær
 e-post  :
 SMS  : [Sende SMS]
 Servicetorg  : Se mer info her
 Fiks Gata Mi  : [Klikk her]
 Vakttelefoner  : [klikk her]
 RSS Nyheter  : Abonner på nyheter
Nyhetsbrev
Kryss av de nyhetsbrevene du ønsker:
 Nyheter fra Vågan kommune
 Kulturkalenderen neste 3 uker
Angi din ePost-adresse:
 Du vil få en epost som du må bekrefte før nyhetsbrevene blir aktivert.
  • Lofoten kulturhus
  • Svolvær filmteater
  • Kultur Lofoten
  • Turistinfo

Vågan kommune, 8305 Svolvær - Org.nr.: 938 644 500 - Telefon 75 42 00 00 - E-post postmottak@vagan.kommune.no
- Webredaktør Svein Erik Skjønnås - Ansvarlig redaktør Rådmann - Løsning levert av: Web Services Technology AS