Lofotportalen     
Lofotrådet     
Kontakt oss!
  Priser og avgifter
  Selvbetjening
  Kart på nett
  Hva skjer i Vågan
  Servicetorg
  Skjemaer
  Politikk
  Bo i Vågan
  
Startsiden 
Planvedtak - Gimsøy Golfbane
Publisert : 21.03.2012 av Svein Erik Skjønnås    Sist oppdatert 21.03.2012

MELDING OM PLANVEDTAK I KOMMUNESTYRET 05.03.12.

Reguleringsplan for Gimsøy Golfbane ble vedtatt i sak 023/12.

Planen tilrettelegger for utvidelse av golfbanen mot øst og vest, samt å endre formål fra friluftsområde til golfbane i reguleringsplanens nordvestlige del. Dette er i forbindelse med opparbeidelse av Gimsøy Golfbane til 18-hulls bane.

Kommunestyrets vedtak kan i hht plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Vågan kommune innen 3 uker fra utleggsdato. Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig til Vågan kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen; jfr. plan- og bygningslovens § 15.

Utskriftsvennlig versjon  Tips en venn  Vis som PDF
Vedlegg :
Gimsøy golfbane Plankart.pdf
Møtebok - Sluttbehandling av reguleringsplan for Gimsøy golfbane av 5.3.12. sak 23 12.doc
Gimsøy golfbane Reguleringsbestemmelser.pdf
     Sidekart