Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Du er her : 
Tjenester
Politikk - Innsyn
Områdeplan for Osean

Politiske møter

 18. august

 Formannsskapet

For mere info og saksliste - klikk her 

Byparken og Bibliotekparken

 - 23.07.2014 - Svein Erik Skjønnås
 Byparken og Bibliotekparken

Vågan eiendom KF har fått utarbeidet en plan for videre utvikling av Byparken og Bibliotekparken i Svolvær sentrum. Planen er basert på innspill som har kommet fra befolkningen i forbindelse med byplanarbeidet for Svolvær, og vi mener den har mange spennende løsninger og bruksområder. 

Tilskuddsordning - brannsikring

 - 18.07.2014 - Svein Erik Skjønnås
TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER
I revidert statsbudsjett for 2014 er det satt av midler til brannsikring av verneverdige tette trehusmiljøer. Det kan nå søkes om midler til tiltak som skal komme eiere og kommuner til gode ved at risikoen for storbrann reduseres i områder som er registrert på Riksantikvarens liste over verneverdige tette trehusmiljøer.

Varsel om oppstart av endring av «Reguleringsplan for Kabelvåg torg» - planid.245

 - 15.07.2014 - Stefanie Schramm

I forbindelse med reguleringsarbeid/endring for «Kabelvåg torg» varsles det om oppstart regulering etter plan- og bygningslovens § 12-8.

Varsel om oppstart av "Detaljplan for Vorsetøya sør", Svolvær - planid.243

 - 15.07.2014 - Stefanie Schramm

I forbindelse med reguleringsarbeid/endring for Vorsetøya sør i Svolvær, varsles det om oppstart regulering etter plan- og bygningslovens § 12-8.

Offentlig ettersyn - Detaljplan for Massetak Kleppstad - planid.209

 - 11.07.2014 - Stefanie Schramm

Hovedutvalg for næring, plan og utvikling vedtok i møte 23.06.2014 å legge ut forslag til "Detaljplan for Massetak Kleppstad" til offentlig ettersyn jf. plan og bygningslovens § 12-10.

Nettprat - eDialog

Hjelp til chat / nettprat?
Klikk her for å følg oss på Facebook
Kontaktinformasjon
 Åpningstider  : [Klikk her]
 Besøksadr.  : Storgt. 29, Svolvær
 Postadr.  : 8305 Svolvær
 e-post  :
 SMS  : [Sende SMS]
 Servicetorg  : Se mer info her
 Fiks Gata Mi  : [Klikk her]
 Vakttelefoner  : [klikk her]
 RSS Nyheter  : Abonner på nyheter
 Facebook  : Facebook 
Nyhetsbrev
Kryss av de nyhetsbrevene du ønsker:
 Nyheter fra Vågan kommune
 Kulturkalenderen neste 3 uker
Angi din ePost-adresse:
 Du vil få en epost som du må bekrefte før nyhetsbrevene blir aktivert.
  • Lofoten kulturhus
  • Svolvær filmteater
  • Kultur Lofoten
  • Turistinfo

Vågan kommune, 8305 Svolvær - Org.nr.: 938 644 500 - Telefon 75 42 00 00 - E-post postmottak@vagan.kommune.no
- Webredaktør Svein Erik Skjønnås - Ansvarlig redaktør Rådmann - Løsning levert av: Web Services Technology AS